Оксфордски енциклопедичен речник по право

Оксфордски енциклопедичен речник по право
Оксфордски енциклопедичен речник по право

Този енциклопедичен речник дава представа за настоящото състояние на английската правна система и въвежда читателя в английското право и в неговата терминология. Съдържащата се в речника информация е особено важна за хората, занимаващи се с правна наука, както и за практикуващите юристи.

Оксфордски енциклопедичен речник по право

This post is also available in: Английски