Портфолио

Международна енциклопедия на правото Kluwer

Международна енциклопедия на правото Kluwer

Тази енциклопедия се издава във вид на поредица от книги на английски език, представляващи експертни коментари на законодателството на отделни страни. Поредицата непрекъснато се осъвременява и излиза извън границите наНаучете повече

Оксфордски енциклопедичен речник по право

Оксфордски енциклопедичен речник по право

Този енциклопедичен речник дава представа за настоящото състояние на английската правна система и въвежда читателя в английското право и в неговата терминология. Съдържащата се в речника информация е особено важнаНаучете повече